Doeltreffend en kostenbesparend automatiseren in uw bedrijf

Door onze brede ervaring kunnen wij u de juiste IT diensten en producten adviseren. Om u goed te kunnen adviseren is het noodzakelijk dat wij inzicht ontwikkelen in uw bedrijfsvoering. Inzicht in uw organisatie, in uw werkprocessen en het tot stand komen van uw eindproduct is voor ons van groot belang. Want aan de hand van die kennis kan IT in Mind u de juiste oplossingen adviseren die bijdragen aan efficiënter, effectiever en prettiger werken in uw bedrijf. Op basis van de ontwikkelde inzichten komt het er in de meeste gevallen op neer dat de bedrijfsautomatisering (verder) kan worden geoptimaliseerd. Door een continu focus te houden kunnen wij u op de langere termijn oplossingen blijven aanreiken waardoor de dagelijkse zorg van onderhoud en support bij u weggenomen of geminimaliseerd blijft.

De werkterreinen welke we onderscheiden in dagelijks werk in de IT:

  • Consultancy (advies)
  • Support (Ad-hoc werk)
  • Onderhoud en beheer (repetitief werk)
  • Projecten (nieuw werk)

Deze werkterreinen vormen een balans en synergie met elkaar, mits ze gecontroleerd en beheerst worden. Wanneer één werkterrein onvoldoende aandacht krijgt resulteert dat in extra of onvoorzien werk binnen de anderen. Dit veroorzaakt dan altijd een productieremmende factor in uw bedrijf.

Door nauwe samenwerking met u en uw organisatie zullen wij deze balans bewaken en daarnaast proactief met u overleggen hoe verbeteringen in de IT omgeving gefaseerd en beheerst uitgevoerd kunnen worden. Geen- of beperkte productieverstoring is hierbij het grootste belang. Uw productie heeft immers de hoogste prioriteit.

Het doel van onze dienstverlening

Ons ultieme doel is ontzorgen van onze klanten zodat u zich als ondernemer volledig kunt focussen op waar uw kwaliteiten liggen en waar u primair uw aandacht aan wilt besteden. En dat zijn uw bedrijf, organisatie en eindproducten. Helaas zien wij al te vaak dat leidinggevenden, managers en personeel in het MKB zich te veel inhoudelijk moeten bezighouden met dagelijkse interne IT beslommeringen. Als gevolg daarvan gaat veel tijd en productie verloren, en daarmee indirect ook geld.

Onze visie is dat door het combineren van onze diensten en de persoonlijke manier waarop wij u die diensten aanbieden, wij u volledig en doelgericht kunnen ondersteunen op IT gebied. Ook bij krappe budgetten is het voor ons uitstekend mogelijk oplossingen op maat aan te bieden en uw automatisering te optimaliseren.

Met onze visie en doelen in het achterhoofd hebben wij al jaren onze diensten bij onze klanten aangeboden en vele IT trajecten doorlopen, klein en groot. Wij zijn er van overtuigd dat ons concept werkt, voor de klant én voor IT in Mind. Als partner voor IT diensten willen wij lange termijn relaties met onze klanten opbouwen.

Hoe prettig is het als u vertrouwen kunt hebben in uw IT infrastructuur en in uw IT dienstverlener, zodat u de bedrijfsmatige- en dagelijkse IT inhoudelijk kunt loslaten?

Ingmar van Dinteren
Directeur en oprichter van IT in Mind