Consultancy (advies)

Maatwerk advies, inventarisatie van uw infrastructuur (de IT Checkup), business continuity / disaster recovery (calamiteiten) scans.

Om een stabiele en beheersbare IT omgeving te bereiken is het belangrijk bewust te zijn van de positionering van IT in uw organisatie en de mogelijkheden die IT producten of diensten kunnen bieden voor uw bedrijf en uw producten en/of productie. Wij voeren met u in het consultancy traject een IT inventarisatie uit waarna vervolgens een duidelijke visie ontwikkeld kan worden met als doelstelling een daadkrachtige, toekomstgerichte en kostenbeperkende inzet van uw IT middelen.