Projecten (nieuw werk)

Nieuwe IT diensten beschikbaar maken, advies en begeleiding bij implementaties door externe partijen, effectiviteit van (reeds aanwezige) IT diensten verhogen.

Projecten vereisen een goed inventarisatietraject. In dat traject moeten alle afhankelijkheden vooraf geïnventariseerd worden en daarnaast zullen ook haalbaarheid en doelstellingen getoetst moeten worden ten opzichte van uw bedrijfsvoering en de bestaande IT omgeving. Projecten hebben als doel nieuwe IT diensten beschikbaar te maken en de effectiviteit van uw (beschikbare) IT diensten vergroten. Deze doelstellingen dienen gedurende het gehele project goed bewaakt te worden.