IT in Mind - IT checkup

De IT Checkup van IT in Mind is een APK van de IT voorzieningen in uw bedrijf. Wij bieden deze dienst aan als vast onderdeel van de dienstverlening of als op zichzelf staand traject, als u bijvoorbeeld al een systeembeheerder heeft en eens een andere partij een frisse blik wil laten werpen op uw bedrijfsautomatisering.

De doelstellingen van een IT Checkup

 • Inzichtelijk maken hoe de IT in uw bedrijf is georganiseerd
 • Adviseren hoe u zelf inzicht krijgt en controle houdt op uw IT voorzieningen
 • Bedrijfsrisico's en afhankelijkheden op IT gebied inzichtelijk maken en vervolgens te beperken of geheel weg te nemen

Tijdens de IT Checkup komen specifieke- en bedrijfsgerelateerde vragen aan bod. Dit zijn een aantal voorbeelden:

 • Heeft u een backup, business continuity en/of disaster recovery (calamiteiten) strategie bepaald?
  Praktische vraag: Wat moet u op automatiseringsgebied doen om (imago)schade aan uw bedrijf (zo veel mogelijk) te beperken na calamiteiten zoals systeemdefecten of nog erger, een brand?
 • Betaalt u niet te veel voor uw IT diensten?
  Praktische vraag: Heeft u inzicht in uw maandelijkse kosten en kan hier mogelijk op bespaard worden?
 • Is uw licensering op orde?
  Praktische vraag: Werkt u niet met illegale software of zijn uw licenties niet verlopen?
 • Is uw beveiliging op orde?
  Praktische vraag: Gebruikt u antivirus producten, heeft u een firewall, en hoe heeft u preventie van diefstal van bedrijfsgegevens geregeld?
 • Worden uw systemen regelmatig onderhouden?
  Praktische vraag: Is er nog voldoende ruimte en performance op uw hoofdsystemen met oog op de toekomstige behoeftes en vereisten?

Hoe wordt de IT Checkup uitgevoerd?

De IT Checkup bestaat uit 2 onderdelen, een vraaggesprek met key user(s) in het bedrijf en een technische inventarisatie van uw netwerk infrastructuur.

Naar aanleiding van de verzamelde informatie toetsen wij met u of de huidige IT opzet in uw bedrijf omvat en borgt wat u nodig acht voor een gezonde en veilige bedrijfsvoering, in balans met uw IT voorzieningen.

De resulterende actiepunten kunnen wij voor u én met u oplossen of in overleg met u bij de juiste partijen (uw leveranciers) neerleggen.

Interesse? Neem contact met ons op!